Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laadittu: 20.4.2009
Päivitetty: 1.5.2018

1. Rekisterin pitäjä:
Suomen Frettiliitto, SFL ry
Ruorimiehenkatu 5 e 78, 02320 Espoo
puheenjohtaja (at) frettiliitto.fi

2. Yhteyshenkilöt:
(rekisteriä koskevissa asioissa)
Suomen Frettiliitto, SFL ry
Rekisteriasiat/Kouhi
Kissanmäentie 10, 29600 NOORMARKKU
Rekisteriasiat, varahenkilö/Piispa
Hirvihaarantie 235, 04680 Mäntsälä
rekisteri (at) frettiliitto.fi

Asiakaspalvelusta vastataan viimeistään kahden viikon kuluessa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi:
Suomen Frettiliitto ry:n frettirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus:
Frettirekisteri: Frettiliittoon rekisteröityjen frettien, omistajien ja kasvattajatietojen hallinnointi

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja:
– Omistajat:
nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti

– Kasvattajanimi:
o hyväksymispäivä, kasvattajanimen mahdolliset kiellot
(voimassaolo, syy)
o nimi, osoite, puhelin, sähköposti

– Fretti:
o rekisterinumero, rekisteröintipäivä, muut rekisterinumerot, mikrosirun numero, kasvattajanimi, fretin nimi, omistaja(t), syntymäaika, kuolinaika, kuolinsyy, sukupuoli,
o Pentueet
o Jälkeläiset
o Sukupuu

6. Raportit ja seuranta:
– rekisterin raportteihin on oikeus vain henkilöillä, jotka ylläpitävät frettirekisteriä. Joihinkin raportteihin on oikeus henkilöillä, jotka kuuluvat toimikuntiin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietolähteenä ovat henkilöiden omat ilmoitukset. Ilmoitus voi tapahtua sähköisesti web -lomakkeella/sähköpostilla tai paperilomaketta käyttämällä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Rekisteriin ilmoitettuja henkilötietoja ja/tai osoitteita ei käytetä mainontatarkoituksiin, eikä henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröidyn lupaa. Tietojen ilmoituksen yhteydessä ilmoittajalta kysytään pakollisena tietona tietojen ilmoitusmahdollisuus. Mikäli ilmoittaja on myöntänyt tietojen luovutuksen, tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle ainoastaan fretin tietojen yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi karanneen fretin haltuun ottajalle viranomaiselle/löytöeläintalolle ilmoitetaan eläimen tunnisteen perusteella rekisteristä mahdollisesti löytyvän fretin omistajan yhteystiedot, jolloin eläin voidaan palauttaa omistajalleen viivytyksettä. Ilmoittajalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterinsuojauksen periaatteet:
Frettirekisterin ylläpito (pääkäyttäjä, jolla kaikki käyttöoikeudet) luo käyttäjätunnukset kasvattajille ja myöntää käyttäjätunnukselle tarkoituksen mukaiset käyttöoikeudet. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, niillä on voimassaoloaika ja käyttäjiä velvoitetaan käyttämään tietoturvallista salasanaa. Kasvattajilla on pääsy vain omiin tietoihinsa.

Manuaalinen: Rekisteriin liittyvä kirjallinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain liiton valtuuttamilla henkilöillä.

ICT: talletetut tiedot säilytetään suojatulla palvelimella ohjelman toimittavan tiloissa. Käyttöoikeus tietoihin on vain liiton erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Kaikista rekisteritiedoista otetaan säännöllisin aikavälein varmuuskopiot, joita säilytetään ohjelman toimittajan palvelimella.

10. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa ilmoittajan vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käy ilmi, että ilmoitetut tiedot eivät ole oikeita.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.