Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Laatimispvm: 20.4.2009

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Frettiliitto, SFL ry

Ruorimiehenkatu 5 e 78, 02320 Espoo

puheenjohtaja (at) frettiliitto.fi

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Suomen Frettiliitto, SFL ry

Rekisteriasiat/Kouhi

Kissanmäentie 10, 29600 NOORMARKKU

Rekisteriasiat, varahenkilö/Lahti

Haikarapolku 5 b, 01450 Vantaa

rekisteri (at) frettiliitto.fi

Asiakaspalvelusta vastataan viimeistään kahden viikon kuluessa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Suomen Frettiliitto ry:n frettirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmässä ylläpidetään valtakunnallista frettien ja eläinten omistajien sekä kasvattajien yhteystietoja. Käsittelyn tarkoituksena on rekisterisuhteen hoitaminen, ilmoittajan (fretin kasvattajan/omistajan) ja Suomen Frettiliitto, SFL ry:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Järjestelmänä käytetään Open Office Orgin Base –tietokantaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä (henkilöiden ei ole pakko ilmoittaa kaikkia alla mainituista tiedoista):
  • Nimi
  • Osoitetiedot (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa)
  • Puhelin/matkapuhelin
  • Sähköpostiosoite
  • Tiedot fretistä (useita eri kategorioita)

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat henkilöiden omat ilmoitukset. Ilmoitus voi tapahtua sähköisesti web -lomakkeella/sähköpostilla tai paperilomaketta käyttämällä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteriin ilmoitettuja henkilötietoja ja/tai osoitteita ei käytetä mainontatarkoituksiin eikä henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröidyn lupaa. Tietojen ilmoituksen yhteydessä ilmoittajalta kysytään pakollisena tietona tietojen ilmoitusmahdollisuus. Mikäli ilmoittaja on myöntänyt tietojen luovutuksen, tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle ainoastaan fretin tietojen yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi karanneen fretin haltuun ottajalle viranomaiselle/löytöeläintalolle ilmoitetaan eläimen tunnisteen perusteella rekisteristä mahdollisesti löytyvän fretin omistajan yhteystiedot, jolloin eläin voidaan palauttaa omistajalleen viivytyksettä. Ilmoittajalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely. Tietoja ei tulla käyttämään missään tapauksessa ja tilanteessa suoramainontaan, etämyyntiin tai muuta suoramarkkinointia varten eikä tietoja luovuteta Suomen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteristä ei ole säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen. Lukituissa arkistoissa.
  • ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus.

Rekisteri on tarkoitettu Suomen Frettiliitto ry:n sisäiseen käyttöön, johon käyttäjille määritellään tehtäväkohtaiset käyttöoikeudet. Rekisteri on suojattu henkilökohtaisella salasanalla, eikä käyttöoikeuksia tietokantaan rekisterinpitäjän lisäksi ole muilla. Varmuuskopio rekisteristä tallennetaan erilliselle cd:lle, joka säilytetään lukitussa kaapissa.

10. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa ilmoittajan vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käy ilmi, että ilmoitetut tiedot eivät ole oikeita.