Kiima ja katkaisu

Fretin kiimakausi alkaa yleensä vuoden vaihteen jälkeen kun päivän valoisa aika alkaa pitenemään. Fretin pennut syntyvät yleisimmin maalis-toukokuussa, mutta poikkeuksia löytyy kumpaankin suuntaan. Fretin lisääntymiskyky vaikuttaa myös lemmikkifretin omistajaan, paljon enemmän kuin muiden lemmikkilajien. Naarasfretin kiima on sille hengenvaarallinen, kun taas uroksen hormonitoiminnan lisääntyminen aiheuttaa ongelmia lähinnä omistajan elämänlaadussa.

Kiiman merkit

Naaraalla

  • Vulvan turvotus – turvotus on selkeä, jopa sormenpään kokoinen
  • Ominaishajun voimistuminen
  • Turkin rasvoittuminen
  • Käyttäytymiseen voi tulla yksilöllisesti muutoksia, mm. huomion tarvetta, ylivilkkautta, vilkasta etsintää, merkkailua…

Uroksella

  • Ominaishajun raju voimistuminen
  • Turkin rasvoittuminen
  • Merkkailu – uros merkkaa reviiriään virtsaamalla eri paikkoihin
  • Energisyys
  • Ruokahaluttomuus
  • Mahdollinen aggressiivisuus muita lajikumppaneita ja joskus jopa ihmisiä kohtaan

 

Jos naaraan kiimaa ei katkaista, vaan se pitkittyy, johtaa se lähes aina aplastiseen anemiaan, joka on hengen vaarallinen. Naaraan kiima katkeaa toisinaan itsestään, mutta siihen ei missään tapauksessa voi luottaa. Naarasfretin jättäminen kiimaan/vaille eläinlääkärin apua kiimassa, on eläinsuojelurikokseen verrattavissa oleva teko. Urokset sen sijaan pidetään poissa kiimasta (kastroidaan) hajuhaittojen ja käyttäytymisongelmien vuoksi.

IMG_1782_1024x683

Miten fretin kiima tulisi hoitaa?

Kiiman poissa pitämiseen on tänä päivänä muutama vaihtoehtoa, joista yleisimmät ovat leikkauttaminen tai hormoni-implantin asentaminen.

Koska fretin terveyden kannalta olisi hyödyllistä, että sillä olisi hormonitoimintaa mahdollisimman pitkään, tulisi fretti leikata mahdollisimman myöhään. Suositeltavaa olisi, että frettiä ei leikattaisi ainakaan alle 8kk ikäisenä. Fretin luusto vahvistuu vuoden ikään saakka, josta syystä varhaisessa iässä, alle 6kk, leikatut fretit ovat usein keskimääräistä sirompia. Myös lisämunuaissairauden yleisyyden ja varhaisen leikkauttamisen välillä epäillään olevan yhteys.

Jos kiima ilmenee naarailla ennen 8kk ikää tai vastaavasti jos uroksen kiima aiheuttaa liikaa ongelmia kovin nuorena, on suositeltavaa harkita muita kiiman katkaisu/poissa pito menetelmiä kuin leikkautus.

Naarasfretin leikkauttaminen eli sterilointi

Steriloinnissa naaraalta poistetaan munasarjat, jonka jälkeen fretille ei enää tule kiimaa. Steriloinnissa on pieni mahdollisuus epäonnistua, tällöin munasarjasta jää fretin sisään palanen, joka jatkaa edelleen hormonitoimintaa ja näin ollen naaras tulee edelleen kiimaan. Tämä on kuitenkin varsin harvinaista.

Jos naaras fretti aloittaa kiiman ennen kuin sen on ehtinyt leikkauttaa, tulee asiaan reagoida heti. Suurin osa eläinlääkäreistä ei suosittele naaraan sterilointia kiiman ollessa päällä (runsaan verenvuotoriskin takia), vaan naaraalle annetaan ensin hormonipistos, joka katkaisee kiiman noin viikossa. Tämän jälkeen leikkaus tulee tehdä nopeasti, koska kiima tulee uudelleen muutamassa viikossa.

Urosfretin leikkauttaminen eli kastrointi

Kastraatiossa urokselta poistetaan kivekset. Käytännössä urospennun voi leikkauttaa heti kun kummatkin kivekset ovat laskeutuneet, mutta liian aikaista kastraatiota tulee välttää. Uros voidaan leikata myös vaikka kivekset eivät olisi laskeutuneet (esim. piilokivestapauksissa), mutta tällöin leikkaus on hieman suurempi, koska kives joudutaan poistamaan ”vatsan sisältä”.

Suprelorin-implantti eli kemiallinen kastraatio/sterilaatio

Suprelorin-implantin käyttö leikkauttamisen sijasta on saanut suurta suosiota viimevuosina, molemmilla sukupuolilla. Vaikka implantti estää kiiman, se ei tukahduta hormonitoimintaa samalla tavalla kuin leikkaus ja näin ollen pitää fretin yleiskunnon parempana kuin leikatuilla.

Hormoni-implantin voi laitattaa fretille huomattavasti nuorempana kuin mitä leikkausta suositellaan. Hormoni-implantti asennetaan samoin kuin mikrosiru, yleisimmin niskanahan alle. Se ei vaadi nukutusta eikä puudutusta, mutta kevyt rauhoitus kaasulla saattaa helpottaa asennusta. Rimpuilevalle fretille implantin asentamisessa ilman rauhoitusta tarvitaan määrätietoinen kiinnipitäjä ja tilannetta helpottaa nutriplussan tai muun herkun tarjoaminen saman aikaisesti. Implantin asentaminen laukaisee kiiman oireet n. viikossa ja siitä n. 2-4 vko päästä kiima alkaa menemään ohi, toisinaan uroksilla voi kestää jopa 6 viikkoa ennen kuin kiima katkeaa.

Suprelorin-implantin vaikutusaika on 6-24 kk, jonka jälkeen fretille voidaan laittaa uusi implantti tai tehdä leikkaus.

Naaraita, joille laitetaan implantti kiiman pitämiseksi poissa, tulee seurata tarkasti joka kevät mahdollisen uuden kiiman alkamisen varalta, jotta aplastiselta anemialta vältytään.

Urosfretin vasektomia

Vasektomia tarkoittaa uroksen siemenjohtimien katkaisuleikkausta. Näin ollen fretti on steriili, mutta sillä on silti kaikki kiiman oireet. Vasektomoituja uroksia on Suomessa erittäin vähän, koska ko leikkaus ei palvele oikeastaan muita kuin kasvattajia jos he haluavat katkaista naaraan kiiman luonnollisilla konsteilla ilman jälkikasvua.

Muita naarasfretin kiimankatkaisumenetelmiä

Naaraan kiiman saa katkeamaan paitsi leikkauttamalla tai implantilla myös hormonipistoksella tai astuttamalla. Jos fretillä ei haluta teettää pentuja pitää astutuksessa käyttää vasektomoitua urosta. Näitä kuitenkin on Suomessa vain pari yksilöä, joten on syytä kääntyä lääketieteellisen avun puoleen.

Hormonipistoskatkaisussa hormoni pistetään noin 14 vrk päästä kiiman alkamisesta ja vulvan turvotus lähtee tällöin yleensä laskemaan noin viikossa. Hormonipistos aiheuttaa usein valeraskauden, joka ei ole vaarallista, mutta saattaa aiheuttaa raskauden kaltaista oireilua ja käytösmuutoksia.

Naaraan kiimankatkaisumenetelmistä lisää tietoa englanniksi: Kiimankatkaisututkimus