Kuolinsyytutkimustodistusten julkinen arkisto

Suomen Frettiliitto ry kerää ja julkaisee kuolinsyyraportteja arkistoon 1.12.2014 alkaen.

Lähetä fretin kuolinsyytodistus ›

Rekisterin tarkoitus

Arkiston tarkoitus on auttaa tilastoimaan frettien kuolinsyitä ja helpottaa, sekä eläinlääkäreitä, että omistajia löytämään informaatiota sairauksista. Arkistoon kerätään fretin patologinen tutkimusraportti (jos saatavilla) sekä omistajan kertomat kuolemaa edeltäneet oirekuvaukset, ja mahdolliset ko sairauteen liittyvät aiemmat eläinlääkärikäyntien todistukset sekä laboratoriotulokset.

Patologisia tutkimusraportteja kerätään ja julkaistaan myös pelkistä kudosnäytteistä, vaikkei kyseessä olisikaan kuolemaan johtanut sairastuminen.

Arkistossa ei näytetä omistajatietoja, vaan ne poistetaan rekisterinhoitajien toimesta kaikkineen todistuksista ennen julkaisua. Rekisterinhoitajilla on vaitiolovelvollisuus. Fretin tunnistetietojen näkymisestä päättää omistaja.

Kuolinsyytodistusten lähettäminen

Kaikki todistukset tulisi lähettää lomakkeella tai skannattuna sähköpostitse osoitteeseen rekisteri (a) frettiliitto.fi. Jos sinulla ei ole skannausmahdollisuutta, ole hyvä ja ota yhteyttä sähköpostitse niin keskustellaan muista vaihtoehdoista.

Arkisto ei ole suoranaisesti yhteydessä rekisteriin, joten myös rekisteröimättömien frettien tutkimustulokset ovat tervetulleita.

Huomioitavaa on, että raportin julkaisua varten siinä tulee näkyä kaikki raportin sivut kokonaisuudessaan (myös tutkimuksen suorittaneen tahon tiedot). Toivomme myös, että omistaja joko täyttäisi Frettiliiton sivuilta löytyvän lomakkeen tai kirjoittaisi vapaamuotoisesti sairauden kulusta sähköpostissa, jotta saamme myös mahdolliset oireet ja sairauden etenemisen julkaistua arkistossa.