Kasvattajanimi

Kasvattajanimisäännöt ja hakuohjeet

Kasvattajanimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kasvattajanimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen.

Kasvattaja

 • Kasvattaja on naaraan astutuksen aikainen omistaja tai jalostusoikeuden haltija. Jos jalostusoikeus kuuluu useammalle henkilölle, pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kasvattajanimelle.
 • Kasvattajaksi katsotaan henkilö, joka rekisteröi kasvattamansa pentueet ja jonka luona pennut kasvavat vähintään 8 viikon ikään asti.

Kasvattajanimen saantiehdot

SFL ry:n kasvatustoimikunta käsittelee jokaisen hakemuksen ja joko perustellusti hylkää tai hyväksyy kasvattajanimen.

 • Hakija on tunnetusti hyvämaineinen ja täyttänyt 21 vuotta.
 • Hakijalla tulee olla fretti omistuksessaan vähintään neljän (4) vuoden ennen kasvattajanimen hakuaikaa. SFL:n kasvatustoimikunnan on hyväksyttävä kasvattajanimi ennen kasvatustoiminnan alkamista.
 • Hakijan tulee olla Suomen Frettiliiton jäsenyhdistyksen jäsen vähintään kahden (2) vuoden ajan ennen kasvattajanimen hakuaikaa. Aktiivinen yhdistystoimintaan osallistuminen lasketaan eduksi kasvattajanimeä hakiessa.
 • Hakijan tulee olla hyväksyttävästi perehtynyt frettiin lajina sekä sen hoitovaatimuksiin, tietää omat jalostustavoitteensa ja kasvattajan vastuunsa, joka todennetaan vapaamuotoisella kirjoituksella (kasvattajanimianomuslomake) fretin jalostuksesta, sairauksista ja ruokinnasta. Lisäksi kirjoituksesta tulee ilmetä omat jalostussuunnitelmat.
 • Hakijalla tulee olla Suomen Frettiliiton mentor-tasoisen kasvattajan suositus.
 • Hakija on allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen ja on samalla sitoutunut noudattamaan sitä.

HUOM! Jos hakija ei ole täyttänyt 21 vuotta, voi täysi-ikäinen, 18 vuotta täyttänyt, hakea nimeä kahden (2) Mentor-tasoisen kasvattajan suosituksella

 

Kasvattajanimi

Nimessä ei saa olla

 • tunnettujen paikkakuntien tai henkilöiden nimiä, tunnistettavasti maiden tai Suomen kaupunkien nimiä taivutettuinakaan.
 • vastoin hyviä tapoja olevia sanoja.
 • numeroita
 • Nimen merkkimäärän tulee olla vähintään neljä (4) ja enintään viisitoista (15) merkkiä.
 • Kasvattajanimessä saa esiintyä kasvattajan oma etu- ja/tai sukunimi.

 

Kasvattajanimen hankinta

 • Kasvattajanimi anotaan liiton kasvattajatoimikunnalta. Kasvattajanimianomuksen käsittelyaika on kaksi viikkoa, jokaisen käsittelyn osalta.
 • Toimikunta voi pyytää hakemukseen lisäselvityksiä. Vastausaikaa lisäselvitykseen on 14 vuorokautta.
 • Kahta samantyylistä nimeä ei myönnetä.
 • Hakijan tulee olla tutustunut hakuohjeisiin.
 • Kasvattajalla voi olla kerrallaan vain yksi kasvattajanimi. Kasvattajanimi voidaan myöntää myös kahdelle henkilölle yhdessä. Tällöin pentueen kasvattajiksi merkitään kummankin nimi. Kummankin henkilön on haettava kasvattajanimeä omalla hakemuksellaan hyväksytysti.
 • Kasvattajatoimikunnan päätöksellä on mahdollista siirtää nimi toiselle tai ottaa toinen henkilö saman kasvattajanimen haltijaksi, heidän yhteisestä hakemuksesta.
 • Hakijalle ilmoitetaan hyväksymisestä kirjallisesti.
 • Suomen Frettiliitto SFL ry:n hallituksen hyväksymä ja kasvattajanimen saajan lunastama kasvattajanimi on yhteystietoineen esillä liiton kotisivuilla, jos kasvattaja ei sitä kiellä.

 

Kasvattajanimen hakuohje

 1. Tutustu kasvattajanimisääntöihin sekä Kasvattajasitoumukseen.
 2. Täytä kasvattajanimianomus lomake.

Huom! Kasvattajanimi tulee hakea hyväksytysti ennen vuoden vaihdetta, jotta se olisi käytössä seuraavan vuoden kasvatuskautena. Huomioitavaa tällöin on myös hakemuksen käsittelyaika sekä mahdollinen lisäselvityspyyntö ja sen käsittely. Kasvattajanimi kannattaa siis hakea hyvissä ajoin.

Kasvattajanimen hinta

 • 50 euroa, rahastonhoitaja laskuttaa kun kasvatustoimikunta on hyväksynyt anomuksen

 

Kasvattajanimen poistaminen ja käytöstä poistaminen

 • Kasvattajanimi on voimassa niin kauan, kun kasvattaja huolehtii rekisteröintimaksuista sovitusti ja rekisteröi kasvattamansa fretit.
 • Mikäli kasvattaja syyllistyy eläinten laiminlyöntiin tai heitteillejättöön, voidaan kasvattajanimi poistaa hallituksen toimesta kasvattajanimen haltijan eliniäksi.
 • Haltijalle ilmoitetaan kasvattajanimen poistamisesta kirjallisesti. Ellei perusteltua selvitystä kasvattajanimen säilyttämiseksi tule kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun kirje on päivätty, nimi poistetaan käytöstä
  • Lisäselvityksissä vastausaika on 14 vuorokautta kirjeen päiväyksestä.
 • Hallitus voi poistaa kasvattajanimen käytöstä lopullisesti, mikäli kasvattajanimen haltija ei enää täytä kasvattajanimen saantiehtoja. Tällöin kasvattajanimen haltija ei voi rekisteröidä kasvattamiaan frettejä rekisteriin.