Näyttelysäännöt

Osallistumisoikeus

Näyttelyssä on tapauskohtaisesti tietty kapasiteetti frettien määrässä. Kapasiteetti ilmoitetaan näyttelyn tietosivulla. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittaa vain omistamasi/perheenjäsenesi omistamat fretit näyttelyyn. Sijoituksessa olevan fretin ilmoittaa omistaja. Fretin näyttelyosallistuminen varmistuu siinä vaiheessa, kun olet maksanut eräpäivään mennessä sinulle lähetetyn osallistumislaskun.

Näyttelyyn ei voi osallistua:

 • Fretti, jota ei ole rokotettu asiaankuuluvalla penikkatautirokotteella, rokotuksesta pitää esittää rokotustodistus näyttelyyn saapuessa. Huom! Pennuilla tulee ottaa huomioon ensimmäisen rokotuksen jälkeinen varoaika (14vrk), jolloin vasta-ainetasot nousee
 • Fretti, joka on sairas tai jolla on loistartunta (esim. korvapunkkeja)
 • tiineenä oleva naaras
 • Naaras, joka imettää tai jolla on pennut
 • Fretti, joka on juuri leikattu (infektio/komplikaatioriski)

Ilmoittautumisen peruuttaminen

Ilmoittautumismaksu palautetaan näytteilleasettajan niin halutessa, jos;

 • Näyttely peruutetaan (järjestäväyhdistys pidättää oikeuden peruuttaa näyttely)
 • Fretti on ilmoittautumisen jälkeen sairastunut / kuollut. Sairaudesta / kuolemasta on esitettävä kahden viikon sisällä näyttelyn päättymisestä eläinlääkärintodistus, joka saa olla päivätty enintään kaksi päivää näyttelyn jälkeen. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, mikäli näyttelypaikalla todetaan fretin olevan sellainen, että se ei täytä osallistumisoikeuden ehtoja.

IMG_25221

Yleistä

Fretillä tulee olla riittävän tilava häkki, josta eläin ei pääse omin avuin ulos.
Fretille tulee olla mukana ruokaa ja juotavaa, sekä oma vessalaatikko. Järjestäjä ei tarjoa yhteiskäyttöön tarkoitettuja hiekkalaatikkoja tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi. Samasta syystä kaikki eläimet tulee pitää eristyksissä, niitä ei tule päästää jaloittelemaan lattialle ja kaikkien frettejä käsitelevien tulee desinfioida kädet aina ennen frettien käsittelyä ja sen jälkeen.

Fretillä pitää olla mukanaan:

 • riittävän tilava häkki
 • nukkumapehmikkeitä
 • oma hiekkalaatikko, pieniä roskapusseja ja paperia jätösten siivoamista varten
 • vesipullo tai –astia
 • ruokaa
 • rokotuskortti tms. josta selviää voimassaolevat rokotukset sekä loishäätö
 • kuljetuslaatikko fretin arvosteluun kuljettamista varten
 • Nutriplus-tuubi tms. jos uskot sitä tarvittavan arvosteltaessa.
 • eläinlääkärin todistus, mikäli fretiltä on poistettu hampaita tms.käsien desinfionti aine

Näytteilleasettajaa koskevia määräyksiä

Näytteilleasettaja ei saa häiritä tai moittia tuomaria tai muuten käyttäytyä näyttelypaikalla sopimattomasti tai hyvien tapojen vastaisesti. Näytteilleasettajan tulee huolehtia näyttelypaikan siisteydestä omalta osaltaan (esim. frettien ulosteiden siivous). Näytteilleasettajan on huolehdittava siitä, että fretti on omalla paikallaan arvostelun alkaessa. Myöhästyneitä frettejä ei arvostella. Jos tuomareilta on jotain kysyttävää, kääntykää näyttelysihteerin puoleen.

Ilmoittautumisen yhteydessä näytteilleasettaja saa kirjekuoren, joka sisältää näyttelyluettelon sekä vuoronumeron, joka tulee kiinnittää näkyvästi kantokoppaan. Vuoronumeroon ei saa kirjoittaa mitään.
Kulloinkin arvosteluvuorossa olevan fretin ja luokan numerotiedot ovat näkyvillä salin etuosassa arvostelevan tuomarin pöydässä. Näytteilleasettaja huolehtii siitä, että fretti on paikalla omalla arvosteluvuorollaan.

Fretit kuljetetaan arvostelupaikalle jokainen omassa kuljetusboksissaan ylimääräisten ihmiskontaktien välttämiseksi. Fretinkantajille on painoitettu käsihygienian tärkeys, joka tarkoittaa sitä että kädet desinfioidaan jokaisen kuljetuksen välissä. Suosittelemme, että näytteilleasettajat desinfioivat kantokopan kahvat tuomaroinnin jälkeen, näin ehkäisemme mahdollisimman hyvin tarttuvia tauteja. Näytteilleasettajalla tulee olla oma kuljetusboksi mukana.

Mikäli näytteilleasettaja kokee fretin olevan hankala vieraalle ottaa pois boksistaan tai muuten hankala käsitellä, voi fretille laittaa boksin päälle oman Nutriplus –tuubin.

Koska frettien keskuudessa on liikkeellä tarttuvia, vaarallisiakin, sairauksia tulee kaikkien näyttelyyn osallistuvat noudattavat hyvää käsihygieniaa. Huolehdithan etteivät vieraat ihmiset koske frettiisi ilman asianmukaista käsien desinfiointia. Ethän myöskään itse käsittele toisten frettejä ilman hyvää käsihygieniaa. Samasta syystä kaikki eläimet tulee pitää eristyksissä toisistaan, niitä ei tule päästää jaloittelemaan lattialle tai toisten frettien häkkeihin tai hiekka-astioille.

Huolehdithan myös, etteivät vieraat ihmiset laita sormiaan frettisi häkkiin. Näyttelyn järjestäjät pitävät huolta hygieniasta omalta osaltaan, toimithan sinäkin hyvän hygienian mukaisesti.

Näyttelyalueen ulkopuolelta osoitetaan alue, jossa fretit voivat ulkoilla kytkettynä omistajan vastuulla.

IMG_2499

Arvosteluperiaatteet

Fretit arvostellaan siinä kunnossa jossa ne tulevat arvosteltaviksi. Jokainen fretti arvostellaan sekä fyysisten että käyttäytymisominaisuuksien mukaisesti. Fretin rakennetta verrataan ihanteeseen ja fretin hoidon vaikutuksia fretin kuntoon arvioidaan.

Kunkin luokan arvosteleva tuomari ei arvostele omia frettejään eikä tuomari arvostellessaan tiedä fretistä muuta kuin näyttelynumeron, värityksen, kuvion, syntymävuoden ( junioriluokassa myös syntymäkuukauden ), sukupuolen ja sen, onko fretti leikattu vai ei. Tuomarien sihteerit eivät ole sihteereinä niissä luokissa joissa on heidän omia frettejään. Sihteerit eivät kommentoi frettien arvostelua vaikka ovatkin opiskelemassa tuomarointia.

Fretit voidaan jaotella luokkiin iän, sukupuolen ja värin mukaisesti. Palkinnot jaetaan kun kaikki luokat on arvosteltu.
Lisätietoa luokkajaosta ja palkinnoista ›

Frettien arvostelulomakkeet ovat saatavilla näyttelyn päätyttyä. Arvostelupöytäkirjassa voi olla sekä numeerinen että sanallinen arviointi.