Kasvattajien rekisteröintiohjeet

Lomakkeet


Kasvatusfretin rekisteröimislomake (RK)

Kasvatusfretin rekisteröi fretin kasvatusoikeuden omistaja. Rekisteröidessä tulee olla tieto vähintään kolmesta (3) kasvatusfretin sukupolvesta (kasvatusyksilön vanhemmat, isovanhemmat ja isoisovanhemmat).

Täytä lomake ›

 

Kasvatusfretin poikkeuslupahakemus rekisteröintilomake (RKPL)

Rekisteröijä on fretin kasvatusoikeuden omistaja. Käytetään jos fretin tiedoissa on puutteita tai sen taustat ovat liiton säännön vastaisia, mutta kasvattajalla kuitenkin on perusteet miksi fretti olisi kelvollinen kasvatukseen.

SFL ry:n jalostustoimikunta päättää meneekö hakemus läpi, eli saako frettiä käyttää kasvatuksessa.

Täytä lomake›


Pentueen rekisteröintilomake (RP)

Rekisteröijä on pentueen kasvattaja. Lomakkeen voi täyttää vain SFL ry:n virallinen kasvattaja.

Täytä lomake ›


Astutustodistus (A1) ›

Todistuksen allekirjoittaa sekä pentueen kasvattaja, että uroksen omistaja. Todistus tulee lähettää aina pentueen rekisteröinnin yhteydessä, paitsi jos kummatkin vanhemmat ovat kasvattajan omistuksessa.

Täytä lomake ›

 


Astutuksen poikkeuslupahakemus (APL)

Jos pari ei täytä kaikkia liiton sääntöjä, tulee kasvattajan täyttää APL, ja selittää miksi astutus tulisi hyväksyä. SFL ry:n jalostustoimikunta päättää meneekö hakemus läpi, eli saako yhdistelmää käyttää.

Täytä lomake ›

 


Fretin tai omistajan tietojen muutoslomake (M1)

Täytä lomake ›


Rekisteröintiohjeita

Kasvatusfretin rekisteröinti

Kasvatusfretin rekisteröi fretin kasvatusoikeuden omistaja. Rekisteröidessä tulee olla tieto vähintään kolmesta (3) kasvatusfretin sukupolvesta (kasvatusyksilön vanhemmat, isovanhemmat ja isoisovanhemmat).

1.Fretti, joka täyttää säännöt

 • Sääntöjen mukainen fretti rekisteröidään täyttämällä kasvatusfretin rekisteröintilomake (RK).

2. Fretti, joka ei täytä sääntöjä

 • Fretti, joka ei täytä liiton sääntöjä kaikilta osin (esim. sukupuu ei ole täydellinen, mutta fretti kuitenkin on kasvattajan mielestä kasvatuskelpoinen, tulee rekisteröidä kasvatusfretin poikkeuslupahakemus rekisteröintilomakkeella (RKPL).  SFL:n jalostustoimikunta päättää meneekö RKPL-hakemus läpi, eli saako frettiä käyttää kasvatuksessa.
 • Fretit joiden vanhemmat ovat jo poikkeusluvalla hyväksytty kasvatukseen, eivät tarvitse erillistä poikkeuslupa hakemusta.

Huom! Jos harkitset käyttäväsi kasvatuksessa frettiä joka poikkeaa SFL:n vaatimuksista tai on ns. rajatapaus, on suositeltavaa kääntyä liiton puoleen ja varmistaa liiton hyväksyntä ennen astutusta. Sääntöjen vastaisesta kasvatuseläimen käytöstä seuraa kasvattajalle rangaistus.

 

Tarvittavat tiedot ja dokumentit

Kasvatusyksilö:

 • Nimi, syntymäaika, väri, sukupuoli
 • Ei sukusiitosta
 • Kasvatus-/omistusoikeuden todistava kauppakirjan kopio

Kasvatusyksilön vanhemmat: 

 • Nimi, syntymäaika, väri, sukupuoli, kasvattajan nimi ja/tai syntymämaa

Kasvatusyksilön isovanhemmat:  

 • Nimi, syntymäaika, väri, sukupuoli

Kasvatusyksilön isoisovanhemmat:  

 • Nimi, syntymäaika, väri(2/3 tiedoista), sukupuoli
Sukupuu

Havainnekuva sukupuusta.

 


Pentueen rekisteröiminen:

1. Pentueen emo ja isä ovat rekisteröityjä kasvatusfretiksi SFL ry:n rekisteriin (RK tai RKPL)

 • Pentueen kasvattajan tulee lähettää pentujen ollessa 3-4 vko ikäisiä SFL:n pentueen rekisteröintilomake (RP) sekä SFL:n astutustodistus (A1) täytettynä rekisterinpitäjälle (paitsi jos kummatkin vanhemmat ovat kasvattajan omistuksessa).

2. Pentueen emo ja/tai isä ovat rekisteröityjä lemmikkifretiksi SFL ry:n rekisteriin (esim. sijoitusfretti)

 • Pentueen kasvattajan tulee ennen pentujen teettämistä hakea lemmikkifretiksi rekisteröidylle fretille poikkeuslupa (RKPL) kasvatukseen käyttöön, tai jos kyseessä on kertaluontoinen käyttö, täytetään astutuspoikkeuslupa (APL).
 • Pentueen kasvattajan tulee lähettää pentujen ollessa 3-4 vko ikäisiä SFL:n pentueen rekisteröinti lomake (RP), lemmikkifretiksi rekisteröidyn fretin sukutaulun, kasvatusoikeustodistuksen (esim. kauppasopimus jossa näin ilmaistaan) sekä SFL:n astutustodistus (A1) täytettynä rekisterinpitäjälle (paitsi jos kummatkin vanhemmat ovat kasvattajan omistuksessa) sekä jos kyseessä on tuontifretti tulee lähettää kopiot maahantuontidokumenteistä.

3. Pentueen emo ja/tai isä ei ole rekisteröityjä SFL ry:n rekisteriin

 • Pentueen kasvattajan tulee lähettää pentujen ollessa 3-4 vko ikäisiä SFL:n pentueen rekisteröintilomake (RP) sekä SFL:n astutustodistus A1 täytettynä rekisterinpitäjälle (paitsi jos kummatkin vanhemmat ovat kasvattajan omistuksessa) sekä liittää mukaan astutuspoikkeuslupahakemus APL, josta käy ilmi miksi kasvatuksessa käytettävä fretti/fretit eivät ole rekisteröityjä SFL:n rekisteriin sekä kasvatusfretin rekisteröintilomake RK tarvittavine liitteineen.

 Rekisteröinnin hinta

Kasvattajan pentueiden rekisteröinti maksaa 5,00 euroa/pentu.

 


Rekisteröintilomakkeiden palautus kirjeitse

Rekisteröinti tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti rekisterilomakkeiden kautta. Tarvittaessa rekisteröinnin voi suorittaa kirjallisena.

Rekisteröintilomakkeen RK mukaan tulee liittää kopiot fretin kasvattajan vahvistamasta sukutaulusta, fretin omistajuuden/kasvatusoikeuden todistavasta kauppakirjasta sekä ulkomailta tuoduilla freteillä passin tietosivuista(s.2-3) tai muista maahantuonti dokumenteista.

Ulkomaan astutuksissa rekisteröintilomakkeen RK mukaan tulee lisäksi liittää kopio uroksen omistajan allekirjoituksella vahvistamasta sukutaulusta.

Suomen Frettiliitolla on oikeus antaa myönnytyksiä näihin vaatimuksiin rekisterin käyttöönoton aikana. Myönnytykset käsitellään aina tapauskohtaisesti jalostustoimikunnassa.
Kaikki rekisteröintiin liittyvät hakemukset ja niiden liitteet tulee toimittaa joko postitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen:

Suomen Frettiliitto, SFL ry
Rekisteri/ Kouhi
Kissanmäentie 10
29600 Noormarkku

tai sähköisesti osoitteeseen: rekisteri (at) frettiliitto.fi