Kasvattajasitoumus

Kasvattajasitoumus

Allekirjoittanut sitoutuu fretinpidossaan sekä kasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen Frettiliitto, SFL ry:n määrittelemiä periaatteita. Samalla ne ovat edellytyksenä kasvattajanimen saannille.

1. Olen selvillä fretinpitoa koskevien lakien, asetusten, määräysten ja kunnallisten järjestyssääntöjen sisällöstä.

2. Huolehdin, että frettini saavat riittävästi monipuolista ravintoa, huolenpitoa ja liikuntaa fretin ikä ja terveys huomioon ottaen. Huolehdin siitä, että frettini saavat tarpeelliset rokotukset sekä muun terveydenhuollon kulloinkin voimassa olevien suositusten mukaisesti.

3. Suostun siihen, että Suomen Frettiliitto, SFL ry:n valtuuttamat henkilöt (kasvatustoimikunnan jäsenet) saavat neuvoa ja tarkistaa frettieni pitoa, hoitoa ja kasvatustoimintaani. Näiltä henkilöiltä voi tarvittaessa pyytää neuvoa.

4. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia frettejä.

 • En käytä kasvatuksessa pelokkaita tai agressiivisia yksilöitä
 • Erityisehto koskien värin valkoinen (tummasilmäinen sekä merkein (dew&marked white)) sekä kuvioiden mäyrä ja panda kasvatusta:
  • Koska seuraavilla väreillä ja kuvioilla esiintyy mm. Waardenburgin syndroomaa, ei Suomen Frettiliitto, SFL ry suosittele niillä kasvattamista. SFL ry ei myöskään suosittele sellaisten frettien käyttöä kasvatuksessa, joiden sukutaulussa esiintyy näitä värejä/kuvioita kolmen sukupolven sisällä.
  • Näille väreille/kuvioille voi hakea poikkeuskasvatuslupaa vain hyvin perustellusta syystä, BAER-kuulotestatulle eläimelle ja niin, että kyseinen fretti paritetaan sellaisen eläimen kanssa, jolla ei ole näitä suvussa.
  • Ko jälkeläiset tulee BAER-kuulotestata 6kk-1v iässä (kasvattajan vastuu), jos niillä ilmenee joko ulkoisia ws merkkejä (valkoisia kuviota pään seudulla, ws tyypillinen kallonmuoto) tai myöhemminkin, jos uusi omistaja havaitsee kuurouteen tai kuulonalenemaan viittaavaa. Jos jälkeläisissä ilmenee kuuroutta kasvatusluvan saanut fretti, sekä sen jälkeläiset tulee ottaa pois jalostuksesta. Testausvaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti.
  • Tällaisesta pentueesta ei tule myydä pentuja kasvatuskäyttöön, mutta kasvattaja saa itse pitää siitä jälkeläisen jatkokasvatuksessa. Kasvatuskäyttöön jätetty pentu tulee kuulotestata ennen 1 vuoden ikää ja sen jalostuskäyttöä pitää odottaa kunnes eläin on 2 vuotta, jotta pystytään seuraamaan onko pentueen muissa freteissä ilmennyt kuulonalenemaa tai muita terveydellisiä ongelmia.
  • Hakiessasi kasvatuslupaa fretille jolla on jokin yllämainituista väreistä/kuvioista, liitä BAER kuulotestitulos seuraavan lomakkeen yhteyteen, RKPL, Kasvatusfretin poikkeuslupahakemus rekisteröintilomake (ja toimita se SFL ry:lle).
  • Jos on epäselvää kumpi fretti on kuurouden periyttäjä, Liitolta voi hakea poikkeuskasvatuslupaa uuteen pentueeseen hyvin perustellusta syystä. Samaa paria ei kuitenkaan saa yhdistää. Jos lupa myönnetään, fretti tulee parittaa sellaisen fretin kanssa, jolla näitä värejä/merkkejä ei ole sukutaulussa 3 sukupolven sisällä. Jos tästäkin yhdistelmästä tulee yllämainituilla väreillä/kuvioilla olevia tai kuuroja pentuja, tulee kasvatusfretti ottaa kokonaan pois jalostuksesta. Myöskään kyseisen fretin pentuja ei tule kasvatuksessa käyttää.
 • Erityisehto koskien hybrideillä (villihillerin ja fretin yhdistelmä) kasvattamista: Kaikki fretit, joilla on 12,5% tai yli villiä perimää linjoissaan, katsotaan hybrideiksi. Koska hybridit ovat huomattavasti tavallista frettiä haasteellisempia (ja tämä pätee myös niillä kasvattamiseen), haluaa Frettiliitto rajata hybridien kasvatusta seuraavasti:
  • Hybridiä ei saa käyttää kasvatuksessa ilman aiempaa kasvatuskokemusta tai hybridinomistajuuskokemusta.
  • Kasvatuskokemukseksi vaaditaan vähintään yksi onnistunut frettipentue vuotta ennen suunniteltua hybridipentuetta.
  • Omistajuuskokemukseksi vaaditaan, että on omistanut ja elänyt vähintään vuoden vähintään samaprosenttisen hybridiyksilön kanssa, kuin mitä tuleva hybridipentue on
  • Kaikkiin yli 12,5% hybridipentueisiin (pennut yli 12,5%) vaaditaan joka astutuskertaan astutuspoikkeuslupa.

5. Kartutan tietojani freteistä, jalostuksesta ja frettien hoidosta yleensä.

 • Olen tietoinen kasvatuksen riskeistä, sekä terveydellisistä että taloudellisista.

6. Ilmoitan vuosittain marraskuun viimeiseen päivään mennessä (Kasvattajan vuosisuunnitelman ilmoituslomake) Suomen Frettiliitto, SFL ry:n kasvatustoimikunnalle seuraavan kauden kasvatussuunnitelmani. Lomakkeet kasvattajille löytyvät täältä.

7. En tietoisesti tee sellaisia yhdistelmiä, että sama eläin esiintyy sukutaulussa useammin kuin kerran, kolmen sukupolven aikana. Kattojärjestölle ilmoitetaan sukutiedot kolmen sukupolven ajalta.

8. En salaa frettieni vikoja tai sairauksia. Annan avoimesti tietoja frettieni ominaisuuksista.

9. Käytän kasvatuksessa vain SFL ry:n rekisteriin rekisteröityjä frettejä. Poikkeuksena ulkomaisia frettejä koskevat astutukset, joista on erikseen kirjallisesti sovittu kasvatusoikeudet omaavan henkilön kanssa.

10. Huolehdin siitä, että kasvatusfrettini on rekisteröity kasvatuseläimeksi ennen sen käyttämistä kasvatukseen ja mahdolliset tarvittavat luvat astutukseen haettu.

11. Pyrin käyttämään kasvatuksessa vain yksilöitä joiden anatomia ei poikkea SFL ry:n standardista. Anatomiset poikkeavuudet jaetaan kolmeen kategoriaan:

 • Periytymättömät poikkeavuudet, esim mutka hännässä
 • Kosmeettiset periytyvät poikkeavuudet, esim ylimääräinen etuhammas
 • Fretin terveyteen vaikuttavat periytyvät poikkeavuudet, esim. piilokives

Kaksi ensimmäistä ovat sellaisia ominaisuuksia joita omaavia yksilöitä voidaan harkinnan mukaan käyttää kasvatuksessa järkevästä syystä, mutta ko ominaisuudet tulee pyrkiä jalostamaan pois linjasta.
Alimmaiseen kategoriaan kuuluvat poikkeavuudet ovat sellaisia ettei niitä omaavia yksilöitä tule käyttää kasvatuksessa lainkaan.

12. Rekisteröin kaikki kasvattamani pennut Suomen Frettiliitto, SFL ry:n rekisteriin.

13. Luovutan pennut hyvän kauppatavan mukaisesti terveinä, hyväkuntoisina, mikrosirutettuina, eläinlääkärin tarkastamina, SFL ry:n rekisteriin rekisteröityinä sekä aikaisintaan kahdeksan (8) viikon(56 päivän) ikäisinä. Luovutan pennut fretinpitoon soveltuviin olosuhteisiin. Opastan ostajaa fretinhoitoon liittyvissä seikoissa. Seuraan kasvattieni kehitystä.

14. En rasita naarasta liian tiheillä pennutuksilla. Huomioin fretin iän sekä terveyden tehdessäni päätöksen fretin käytöstä jalostuksessa. Tarvittaessa konsultoin asiantuntevaa eläinlääkäriä.

Naaraan jalostusikä (ensimmäinen astutus) on aikaisintaan kahdeksan (8) kuukauden iässä ja enintään viiden (5) vuoden iässä. Kalenterivuodessa (tammi-joulukuu) yksi pentue ja pentueiden välissä vähintään kuusi (6) kuukautta.

15. Teen aina astutuksesta kirjallisen sopimuksen toisen osapuolen kanssa Suomen Frettiliitto, SFL ry:n laatimia sopimusehtoja käyttäen. Suomen Frettiliitto, SFL ry:n ehdot:

 • Otan myös selvää toisen käytettävän fretin terveydellisistä ominaisuuksista, luonteenpiirteistä sekä sukutaustoista.
  Yksilöiden on oltava terveitä ja loisista vapaita.
  Kummankin osapuolen on rehellisesti kerrottava frettinsä todellisista ominaisuuksista, myös huonoista.

16. Myydessäni fretin, teen kirjallisen sopimuksen toisen osapuolen kanssa ja käytän kauppakirjassani Suomen Frettiliitto, SFL ry:n laatimia sopimusehtoja, joita voin täydentää omilla ehdoillani.
Suomen Frettiliitto, SFL ry:n ehdot:

 • Fretti on eläinlääkärin tarkastama, mikrosirutettu ja vähintään 8 viikon ikäinen luovutushetkellä.
  Myyjä on velvollinen informoimaan ostajaa fretin mahdollisista vioista.
  Fretin mukana on oltava hoito-ohje.
  Sopimuksessa on mainittava kuka omistaa fretin jalostusoikeuden tai onko fretti myyty lemmikiksi
  Fretillä on uudessa kodissaan oltava vähintään lain vaatimat elintilat ja fretille soveltuva ruokavalio. Fretin on saatava tarpeeksi liikuntaa, virikkeitä ja suositusten mukaiset rokotukset sekä tarvittava terveydenhoito (kasvattaja on velvollinen informoimaan kyseisistä suosituksista uutta omistajaa).
  Kauppahintaan sisältyy pennun mikrosirutus, rekisteröinti ja kirjalliset hoito-ohjeet.

17. Sitoudun olemaan myymättä frettejä jälleenmyyjille (mm. eläinkauppoihin)

18. Sitoudun olemaan tekemättä kasvatusyhteistyötä suomalaisten kasvattajien kanssa, joille ei ole myönnetty Suomen Frettiliiton kasvattajanimeä

19. Hyväksyn, että liitto voi halutessaan tehdä muutoksia sitoumukseen tai kasvattajanimisääntöihin, joita olen myös velvollinen noudattamaan. Jos olen tyytymätön muutoksiin, ilmaisen sen kirjallisesti liiton hallitukselle 4 vk sisällä muutoksen voimaantulosta.

20. Sitoumukseni voimassaolo päättyy kirjallisella ilmoituksella. Mikäli Suomen Frettiliitto, SFL ry:n hallitus katsoo minun rikkoneen sitoumuksen määräyksiä, se voi evätä minulta oikeuden rekisteröidä frettejä liiton ylläpitämään rekisteriin joko määräajaksi tai kokonaan.