Toimikunnat

Suomen Frettiliiton sisällä toimii hallituksen lisäksi myös erinäisiä toimikuntia. Toimikuntiin valitaan asiasta ja tutkimustyöstä kiinnostuneita ihmisiä myös liiton hallituksen ulkopuolelta. Toimikunnilla on omat Facebook-ryhmät, joiden lisäksi asioita käsitellään sähköpostitse että chat- ja livekokouksissa.

Kasvatustoimikunta

Vastuuhenkilö: L.Hyöky
Muut jäsenet: E.Kaukolinna, A.Kouhi ja R.Lahti

Jäsenet: Mentor-asteelle hyväksytyt frettiliiton kasvattajat

Toiminta: Käsittelee kasvattajanimianomukset sekä muut kasvatukseen liittyvät hakemukset. Neuvoo kasvattajia tarvittaessa ja ohjaa kasvatustoimintaa.

Näyttelytoimikunta

Vastuuhenkilöt 2016: Riina Tiainen ja Marjo Luttinen
Jäsenet:
Näyttelyiden järjestämisestä kiinnostuneet frettiliiton hallituslaiset sekä mahdollisia näyttelyn järjestämispaikkakunnalla asuvia aktiivisia fretti-ihmisiä.

Toiminta: Järjestää vuosittain Frettiliiton oman Finnish Ferret Festival näyttelyn.

Näyttelystandardi & tuomarikoulutus -toimikunta

Vastuuhenkilö: R.Saksa
Muut jäsenet: L.Hyöky, E.Kaukolinna, A.Kouhi ja R.Lahti
Jäsenet: Viralliset näyttelytuomarit

Toiminta: Luonut frettien näyttelystandardin, päivittää sitä tarpeen vaatiessa. Kouluttaa uusia tuomareita.