Tiedote liittyen Suomen ADV tilanteeseen

ADV-tartunnan selvittyä pari kuukautta sitten, on riskiryhmässä olleita frettejä testattu yhteensä 125 kpl.
Kaikki frettien testit ovat olleet negatiivisia. Osa freteistä on testattu kahteen kertaan, positiivisten kanssa asuvat kolmeen kertaan.

Ainoat positiivisiksi testatut (2 kpl) ovat minkkejä.

Koska ADV/plasmasytoosi voi tarttua myös fretteihin, pidettiin testejä tarpeellisina. Testitulosten perusteella kuitenkin vaikuttaa siltä, että kyseinen ADV-kanta on joko erittäin heikosti tarttuva tai mahdollisesti ei tartu fretteihin ollenkaan. Koska tartunnan riski on aina olemassa, on suositeltavaa noudattaa tarkkaa hygieniaa kaikissa tapahtumissa.

Helsingin yliopistolle on lähetetty positiivisten minkkien verinäytteet, jotta he voivat selvittää mitä kantaa virus on.

Tartuntatilannetta seurataan jatkossakin ja kaikki kasvattajia suositellaan testaamaan kasvatuseläimensä kerran vuodessa, ennen kasvatuskauden alkua. Liitto järjestää mahdollisesti myös ryhmätestauksia vuosittain, jotta pystytään seuraamaan yleistä tilannetta Suomessa, sillä on mahdollista, että ADV leviää myös tuontieläinten mukana. Toivottavaa on, että ulkomailta tuodut, löytöeläimet ja metsästykseen käytettävät fretit testattaisiin.