Muutos kasvatuseläimille vaadittuihin polvimääriin

Kasvatustoimikunta tekee muutoksia kasvatuseläimille vaadittuihin polvimääriin. Aikaisemmin vaaditun kahden polven sijaan kasvatuseläimiltä vaaditaan tulevaisuudessa kolme polvea sukutietoja. Polvimäärän nostosta on keskusteltu yhdessä kasvattajien kesken, ja asiasta ollaan oltu yksimielisiä. Muutos koskee uusia rekisteröitäviä eläimiä, ei jo rekisteröityjä/hankittuja kasvatusyksilöitä.

Tarvittavat tiedot ovat seuraavat:

Yksilön vanhemmat: Nimi, syntymäaika, väri, sukupuoli, kasvattajan nimi ja/tai syntymämaa

Yksilön isovanhemmat: Nimi, syntymäaika/vuosi, väri, sukupuoli

Yksilön isoisovanhemmat: Nimi, syntymäaika/vuosi, väri (2/3 tiedoista), sukupuoli

Mikäli kasvatusfretin tiedot ovat puutteelliset, hakee kasvattaja fretille poikkeuslupaa pentuetta varten.

Kasvatustoimikunnan keskusteluissa (sekä kasvattajien välisissä keskusteluissa) on noussut esille kasvattajanimen ikärajan nostaminen. Kasvatustoimikunta esittää, että kasvatusnimeä hakevan henkilön ikäraja nostettaisiin 21 ikävuoteen, jotta arvokasta kokemusta karttuisi pelkän omistajuuskokemuksen lisäksi. Ehdotuksena olisi, että 18 vuotta täyttänyt lupaava hakija voisi ennen tuota ikärajaa hakea nimeä kahden Mentor-tasoisen kasvattajan suosituksella, eikä nimensaantia näin ollen suljeta pois nuoremmiltakaan hakijoilta.