Suomen Frettiliitto kouluttaa uusia näyttelytuomareita

Näyttelytuomarikoulutukseen pääsee valintakokeen kautta muutama halukas tietyin väliajoin. Valintakoetilaisuus järjestetään etukäteen ilmoitettavan näyttelyn yhteydessä ja siitä ilmoitetaan liiton sivuilla sekä fb-ryhmässä. Koulutukseen pääsemiseen vaaditaan jo valmista kokemuspohjaa mm. pitkää fretin omistajuutta, ulkomaalaisiin näyttelyihin osallistumisen, sihteeröintikokemuksen ja näyttelyn järjestämisen muodossa. Myös kielitaito on tarpeellinen. Kaikki luetellut vaatimukset eivät ole pakollisia, mutta mitä enemmän kokemusta hakija omaa, sen helpommin koulutukseen tulee valituksi. Koulutuksesta kiinnostuneille lähetetään esitietolomake täytettäväksi, ja kokeeseen kutsutaan potentiaalisimmat hakijat.

Toiminnan ollessa pienimuotoista, ja koulutusresurssien rajallisuudesta johtuen, otetaan koulutukseen kerralla vain 2-3 kokelasta. Frettiliiton aktiivijäsenet ovat etusijalla, mikäli kriteerit täyttyvät.

Kysymysasioissa voit ottaa yhteyttä: puheenjohtaja@frettiliitto.fi